LICEMJERI

LICEMJERI

Bože znaš li tko su ti

koji stalno mole,

dal su pravi vjernici

ili glume bolje .

Ruke si im blage

jer od njih ne žive,

misle da su sveti

pa sve druge krive.

Kažu da su tvoji

jer danima mole,

al ne vide nikoga

od sve braće tvoje.

Gladni kraj njih prolaze

žedni išću vode,

oni ništa ne vide

jer te kažu mole.

Ako mole Gospode

daj im onda reci,

da su gladni pored njih                                                                  

gladni tvoje riječi.

Ne razumij Gospode

što ti riječi znače,

da si ti u svakome

od te male braće.

Ja sa njima molim

s ove dvije ruke,

da nam kruha dotekne

da je manje muke.

Oprosti mi što ne stignem

moliti za sebe,

ja pomažem drugima

gledajući tebe.