STARAC

-Od samoga rođenja čovjeku se negdje žuri.Tek kada ostari shvati da je prerano stigaodo mjesta sa kojega povratka nema.Dok je mlad žuri, kada ostari čeka.Svaka generacija iste greške ponavlja,kada će već jednom mladi naučiti ne ponavljati greške starih.Možda nekada, prije nikada.