TUĐINA

  TUĐINA
 

        

Tišina i tmina u predvečerje umara
samo poneki starac  ulicom tumara,
teška je moja sudbina, jer stranac sam majko kod tuđina.
 
Ta hladna kuća me ubija
jer  puna je nekog nemira, nit  krevet mi nije utjeha
dok misli mi lete posvuda.
 
Kruh im je čudnog okusa nije kao naša pogača,
cvijeće  nema mirisa
kao s naših livada.

Tijelo mi  prožima vrućina
dok čekam zore  svitanja,
teška je ova nedjelja 
daleko od doma mojega.
 
Samo je jedna domovina
pod zlatnim sucem rasuta,
vjetar joj krošnje povija
dok mati vrata otvara.
 
Stranac sam majko posvuda
čudno me gleda svjetina,
kao da nešto ne štima
dok duša mi izgara Hrvatska.
 
Znam,  daleko je obala
gdje more hridi razbija,
ali šumi u mojim grudima
gdje god se voda razlijeva.
 

Kamo  me nosi  ta sudbina

jesam li samac  sam  dovijeka,

kroz kosti mi vjetar zavija

tuđina me majko ubija.                                               

Kolovoz. 2015 Holtzkurchen