UDOVICA

Isus pogleda i vidje kako bogataši bacaju u riznicu svoje darove. A ugleda i neku ubogu udovicu kako baca onamo dva novčića. I reče: “Uistinu, kažem vam: ova je sirota udovica ubacila više od sviju. Lk 21,1-4

Zaista ne nađoh bolji uvod za moju pjesmu pod naslovom “Udovica”.
Sreo sam mnoge rastavljene žene koje su se javno hvale da im je bolje što su same, ali ne sretoh niti jednu udovicu koja mi to reče.

To hrabro biće koje mijenja i tatu i mamu, nosi dva križa umjesto jednoga i zaslužuje poštovanje, još od vremena prije Krista pa sve do danas.

Dok sam bio malo dijete, sve su bake oko mene bile udovice, sve su nosile crnu odjeću i sve su me voljele. Danas mi je žao, što tada nisam znao, da su one nosile teret i križ cijele nacije. Muževe oplakivale i djecu odgajale.

Danas im sa zakašnjenjem kažem HVALA.
HVALA I NJIMA TADA I OVIMA SADA!!!

Odgovori